Tidsbegränsat erbjudande: GRATIS flaskor med utvalda paket
img

0

0

Hem > Blog > Vad är CBD?

Vad är CBD?

Som någon som gillar att hålla sig uppdaterad eller om du arbetar inom läkemedelsindustrin är du säkerligen bekant med CBD och cannabidiol. Trots detta har du säkert många frågor kring vad det är och mekanismerna bakom dess funktion. Du har säkerligen undrat om det verkligen har de medicinska fördelar som experterna påstår.

När du väl har svaren på de här frågorna kommer du förstå vilken revolution CBD innebär. Är du osäker på var du hittar svaren? Vi har lösningen! Här kommer en omfattande guide kring CBD och hur det skiljer sig från cannabis.

Cannabisplantor är i grunden kemiska kraftstationer som producerar över 400 olika föreningar. Många olika växtarter kategoriseras som cannabis; men de producerar inte alla element som är unika för marijuana. Faktum är att detta är orsaken till att marijuana ibland luktar som citron och tall.

Utifrån de 400 föreningarna som cannabis producerar klassas endast 60 av dem som cannabis – eller cannabinoider, som experterna säger. Det är viktigt att komma ihåg att cannabinoider skiljer sig åt. CBD eller cannabidiol är en av dessa 60 cannabinoider. Det har nyligen upptäckts att CBD har olika medicinska och terapeutiska fördelar.

Efter att ha studerat effekterna och fördelarna hos CBD står det snabbt klart att den kan revolutionera läkemedelsindustrin. Låt oss titta närmare på vad CBD är, vilka effekter den har och de fördelar den utlovar.

Vad är CBD?

CBD utvinns från marijuana eller hampaplantor och är en av de mest essentiella cannabinoiderna som återfinns i cannabisplantan. Det som gör CBD så viktigt är faktumet att den, till skillnad från THC, inte har några psykoaktiva effekter.

Med andra ord, det går inte att bli hög på CBD. Både THC och CBD är cannabinoider som påverkar hjärnans receptorer. Utöver det produceras de naturligt av kroppen vilket gör dem till en del av det endocannabinoida systemet. De båda bidrar även till att upprätthålla diverse fysiologiska processer och interagerar med de receptorer som normalt återfinns in immun- och nervsystemet. När CBD interagerar med receptorerna börjar du känna av effekten.

Utöver att det skiljer sig från THC har forskningen även påvisat att CBD kan bidra till att kontrollera de negativa effekterna hos THC, såsom paranoia och ångest. Av den anledningen borde de som letar efter gräs med THC gilla en variant med en bra balanserad fördelning mellan THC och CBD. Detta eftersom en bra balanserad variant bidrar till att upprätthålla effekten THC ger på både sinnet och kroppen.

Varför har CBD fått så mycket uppmärksamhet?

Innan vi gräver djupare i mekanismerna, effekterna och andra detaljer kring CBD är det viktigt att bekanta dig med den här kraftfulla föreningens förmågor. Nyligen blev CBD ordet på allas läppar då det var det dominerande samtalsämnet angående CBD inom läkemedelsindustrin och tillämpningen av cannabis. Samtidigt kan det även vara en värdefull produkt för rekreationsanvändning. CBD innehar unika förmågor vilka enkelt kan inkorporeras i vårt dagliga liv. Faktum är att CBD är ett naturligt ämne som kan minska smärtor och stress. Eftersom de påverkar receptorerna i det centrala nervsystemet bidrar det till att få kroppen att känna sig bekväm och avslappnad.

CBD:s aktiva mekanismer i kroppen

CBD utnyttjar det omfattande nätverket av neuroner i det endocannabinoida systemet för att interagera med kroppen. Systemet är utspritt i hela kroppen och har mängder av receptorer som sammankopplar med cannabinoider. Med andra ord kan CBD tillföras i blodomloppet, vilket inträffar när du konsumerar CBD.

Tack vare bindningarnas kemiska interaktioner upplever du ett antal effekter i kroppen. Det kan med högsta säkerhet sägas att den mänskliga kroppen är förprogrammerad för CBD. Eftersom kroppens endocannabinoida system är nära sammankopplat till de normala systemen bidrar det till att kontrollera kroppens viktigaste system. Av den anledningen kan du uppleva olika former av reaktioner, som smärtlindring, förbättrat humör och stimulering av aptiten som ett resultat av CBD:s effekt på det endocannabinoida systemet.

Observera att CBD inte är skadligt för kroppen, så du kommer inte uppleva några bieffekter. Samtidigt bör du veta att CBD kan bli väldigt reaktivt när det interagerar med det endocannabinoida systemet.

Eftersom CBD ansluter till det endocannabinoida systemets receptorer stimulerar det produktionen av signalsubstanser. Samtidigt kontrollerar CBD hämningen eller utsläppen av hormoner vilket resulterar i olika typer av effekter av CBD. Trots detta orsakar CBD för det mesta fördelaktiga effekter vilket är anledningen till att forskare arbetar med att undersöka de potentiella användningsområdena hos den här unika föreningen.

Det kan vara svårt att fullt ut förstå de effekter CBD har på kroppen. Av den anledningen presenterar vi här en kort sammanfattning som ger dig det mest grundläggande.

Effekterna av CBD

CBD har olika effekter som inte kan förknippas med marijuana eller hampa. Däremot har samtliga effekter hos CBD en stark medicinsk grund. Flera olika studier har visat att CBD kan ha antiinflammatoriska egenskaper hos människor.

Vissa studier har även gjorts för att utröna CBD:s antipsykotiska effekter i hjärnan. Det visade sig att de nervskyddande egenskaperna hos CBD bidrar till skyddandet, tillväxten och utvecklingen av nervsystemet och hjärnan.

En rapport från WHO som publicerades år 2017 visade att både regeringen samt läkemedelsmyndigheter är tillfredsställda med de fördelar CBD för mer sig.

Vissa bieffekter såsom uppkastningar och trötthet har även noterats till följd av konsumtion av CBD. Däremot har studier visat att dessa inte är bieffekter som orsakats av CBD. I stället är de resultatet av hur CBD interagerar med andra mediciner. Men experter arbetar fortfarande med att bevisa att CBD erbjuder flertalet hälsofördelar.

THC och CBD – vad är skillnaden?

Många undrar vad skillnaden är mellan CBD och THC. Det är viktigt att förstå den primära skillnaden eftersom det är det enda sättet att förstå varför CBD är ett mycket bättre val än THC.

Som tidigare nämnt kan du inte bli hög på CBD som vid bruk av THC. Utöver det har ämnet positiva sinnesförändrande egenskaper som bidrar till att förbättra olika hälsotillstånd. Faktum är att det har visat sig att endast ren CBD utan inslag från THC resulterar i de positiva effekter som CBD erbjuder.

Vad kommer CBD ifrån?

CBD kan extraheras från olika cannabisplantor. CBD återfinns dock vanligen i hampaplantan. En cannabisplanta har över 85 kemikalier som klassas som cannabinoider och CBD är bara en av dessa kemikalier. Faktum är att CBD är den andra vanligaste förekommande kemikalien i hampa och utgör 40 % av extrakten.

Trots det har man kämpat med ett antal problem relaterade till CBD. Det största problemet är att koncentrationen av THC i hampa är högre jämfört med koncentrationen av CBD. Detta är anledningen till att THC kan förgifta ren CBD, vilket resulterar i berusningseffekten som kan vara svår att hantera.

Självklart finns det metoder för att separera de två föreningarna, men det förekommer fortfarande en hel del fördomar på marknaden. Utöver det bidrar även bristen på information till att människor av misstag köper THC i stället för CBD. Människor gör vanligtvis de här misstagen eftersom de blandar ihop och blir förvirrade kring alla begreppen som förekommer i de här situationerna. Därför är det avgörande för oss att öka medvetenheten eftersom det gör det lättare för människor att verkligen förstå skillnaden mellan de två föreningarna.

Det finns ingen anledning att oroa sig för att bli hög om du röker hampa som innehåller CBD med endast några få spårämnen av THC. Utöver det finns även CBD-olja tillgänglig på marknaden vilket är den renaste formen av CBD som går att få tag på. Faktum är att den är så ren att den inte har något spår av THC över huvud taget.

Experter har i allmänhet CBD-extrakt i form av olja, och vid behov blandas de med andra extrakt. Efterfrågan för CBD har nyligen ökat. Som ett resultat av detta arbetar uppfödare och odlare på att hitta nya genetiska CBD-typer som kan producera rena skördar av CBD naturligt, utan spår av THC. Tills dags dato har de ännu inte lyckats skapa en dylik variant. Däremot bör det understrykas att även om THC inte är fullständigt eliminerat så är ration mellan THC och CBD förändrad. Idag har plantorna en högre koncentration av CBD vilket gör extraktionsprocessen ganska enkel.

CBD har inga psykoaktiva effekter

En kritisk egenskap hos CBD som får den att stå ut bland de övriga är avsaknaden av psykoaktiva effekter. Det betyder att cannabidiol inte kan göra dig hög. THC är känt som en cannabinoid som kan orsaka euforiska upplevelser med en otrolig styrka. Så, till skillnad från THC är CBD ganska svagt.

Sist och slutligen innebär detta att de som använder CBD inte kommer att bli stenade. Faktum är att detta är den viktigaste egenskapen hos CBD, både från en terapeutisk synvinkel och från en laglig synvinkel.

Legaliseringen av CBD runt om i världen

Eftersom det är omöjligt att bli hög på CBD kan produkter innehållande den här cannabinoiden kringgå de lagliga föreskrifterna kring gräs. Faktum är att THC är olagligt just på grund av dess förmåga att göra dig hög. Vid en medicinsk undersökning så är syftet just att spåra THC i kroppen och inte cannabis. Så, om du har intagit gräs utan THC, även känt som hampa, bryter du inte mot lagen. Dessutom är principerna angående kontrollen av hampa enbart inriktade på restriktioner gällande cannabis.

Sanningen är att alla myndigheter som inte kan legalisera marijuana för medicinsk användning har åtminstone någon lag som tillåter användningen av CBD-produkter eller produkter med lågt THC, för deras hälsofördelar och återställande egenskaper. Detta innebär oftast att man utvinner cannabidiol från hampa i stället för cannabisblommorna.

Å andra sidan är cannabidiol lättillgängligt och lätt att köpa där det finns lagliga medicinska cannabisprogram.

Hela plantan jämfört med CBD-stammen

En enda CBD-komponent har färre återställande egenskaper än en hel CBD-rik planta. Undersökningar har visat att enstaka, framtagna partiklar av CBD har ett väldigt smalt funktionsområde. Dessutom krävs extrem noggrannhet för att åstadkomma dugligheten. Samtidigt har kompletta program med CBD-rika näringstillskott visat sig vara dugligt för vissa.

Utöver det kräver en-partikels CBD ytterligare cannabinoider tillsammans med andra återställande blandningar som återfinns i starkare cannabissorter. De här blandningarna fungerar med både THC och CBD för att öka de återställande fördelarna. Samtidigt som hampablandningar har återställande egenskaper är fördelarna hos den hela hampaplantan högre än fördelarna hos dess enskilda delar. För att förstå detta bättre kan man uttrycka det så här: CBD är inte bara CBD. Utan det finns många andra CBD-kristaller som kan erhållas från plantorna. Det är den renaste formen av CBD som du kan hitta på marknaden, eftersom det inte finns några associerade bieffekter. I allmänhet är användning av CBD i form av olja eller kristaller att föredra, eftersom det bidrar till hälsofördelar som är större än du kan föreställa dig.

Hur kan CBD användas?

Eftersom CBD har flera fördelar är det lämpligt att inta det dagligen. Således kan du inta CBD på följande vis:

Sarah’s Blessing ägs och drivs av:
Spring Life Ltd.
3rd Floor 86-90 Paul Street, London
England, EC2A 4NE
Company No. 09521742

VÅRA PRODUKTER

KUNDTJÄNST

  • sales@sarahsblessing-se.com
  • 08:00 – 17:00 CET

Copyright © .Alla rättigheter förbehållna.